Blogs

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5100. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5100 Mã chip reset: ALH-Q6001A-N Mã chip gốc: Q6001A Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 2K Máy in tương thích: HP Color laserJet 1600 HP Color laserJet 2600n HP Color...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5400. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5400 Mã chip reset: ALC-5300-C-6K Mã chip gốc: CRG-111/311/711 Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: Canon LBP-5300 Canon LBP-5400/(111/311/711) 2. Chip máy in là gì? ...

1. Chip reset cho máy in HP Color laserJet CM6030I. Sử dụng cho máy in: HP Color laserJet CM6030I Mã chip reset: ALH-CB383A Mã chip gốc: CB383A Màu sắc: M Số trang in giới hạn: 21K Máy in tương thích: HP Color laserJet CP6015 HP Color laserJet CP6015n ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-3500. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-3500 Mã chip reset: ALH-Q7516A Mã chip gốc: Q7516A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 12K Máy in tương thích: HP LaserJet 5200 HP LaserJet 5200n HP LaserJet 5200tn ...

1. Chip reset cho máy in HP Color LaserJet 4730xmfp. Sử dụng cho máy in: HP Color LaserJet 4730xmfp Mã chip reset: ALH-Q6461A Mã chip gốc: Q6461A Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 12K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 4730mfp HP Color LaserJet 4730xmfp HP Color LaserJet...

1. Chip reset cho máy in HP Color laserJet 3800n. Sử dụng cho máy in: HP Color laserJet 3800n Mã chip reset: ALH-Q7583A Mã chip gốc: Q7583A Màu sắc: M Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 3800 HP Color laserJet 3800n ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5400 . Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5400 Mã chip reset: ALH-Q6470A Mã chip gốc: Q6470A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 3600 HP Color LaserJet 3600n HP ...

1. Chip reset cho máy in HP Color laserJet 3000n. Sử dụng cho máy in: HP Color laserJet 3000n Mã chip reset: ALH-Q7560A Mã chip gốc: Q7560A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 6.5K Máy in tương thích: HP Color laserJet 2700 HP Color laserJet 2700n ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5100. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5100 Mã chip reset: ALH-Q6000A Mã chip gốc: Q6000A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 2.5K Máy in tương thích: HP Color laserJet 1600 HP Color laserJet 2600n HP ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet 4345. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet 4345 Mã chip reset: ALH-Q5945A-N Mã chip gốc: Q5945A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 18K Máy in tương thích: HP LaserJet 4345 HP LaserJet 4345x HP LaserJet...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet P3005d. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet P3005d Mã chip reset: ALH-Q7551X-N Mã chip gốc: Q7551X Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 13K Máy in tương thích: HP LaserJet P3005 HP LaserJet P3005d HP ...

1. Chip reset cho máy in CanonLBP-3410. Sử dụng cho máy in: CanonLBP-3410 Mã chip reset: ALH-Q6511A-N Mã chip gốc: Q6511A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP LaserJet 2410 HP LaserJet 2410n HP LaserJet 2420 ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-M8170. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-M8170 Mã chip reset: ALC-2410-Y-4K Mã chip gốc: CRG-101/301/707 Màu sắc: Y Số trang in giới hạn: 4K Máy in tương thích: Canon LBP-2410 Canon LBP-5200 Canon ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-3300. Sử dụng cho máy in: Canon LBP-3300 Mã chip reset: ALC-3300-6K Mã chip gốc: CRG-108/308/708 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: Canon LBP-3300(108/308/508/708H) Canon LBP-3360(108/308/508/708H) 2. Chip máy in là gì? ...

1. Chip reset cho máy in HP Color LaserJet 3550n. Sử dụng cho máy in: HP Color LaserJet 3550n Mã chip reset: ALH-Q2670A Mã chip gốc: Q2670A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 3500 HP Color LaserJet 3500n ...

1. Chip reset cho máy in Canon LBP-5200 . Sử dụng cho máy in: Canon LBP-5200 Mã chip reset: ALH-Q3961A Mã chip gốc: Q3961A Màu sắc: C Số trang in giới hạn: 4K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 2550L HP Color LaserJet 2550Ln HP ...

1. Chip reset cho máy in HP Color LaserJet 1500. Sử dụng cho máy in: HP Color LaserJet 1500 Mã chip reset: ALH-Q9702A Mã chip gốc: Q9702A Màu sắc: Y Số trang in giới hạn: 4K Máy in tương thích: HP Color LaserJet 1500 HP Color LaserJet 1500L ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet 4250dtn. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet 4250dtn Mã chip reset: ALH-Q5942A Mã chip gốc: Q5942A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 10K Máy in tương thích: HP LaserJet 4240 HP LaserJet 4240n HP ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet P2015n. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet P2015n Mã chip reset: ALH-Q7553X Mã chip gốc: Q7553X Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 7K Máy in tương thích: HP LaserJet P2015 HP LaserJet P2015d HP ...

1. Chip reset cho máy in HP LaserJet 2410. Sử dụng cho máy in: HP LaserJet 2410 Mã chip reset: ALH-Q6511A Mã chip gốc: Q6511A Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 6K Máy in tương thích: HP LaserJet 2410 HP LaserJet 2410n HP LaserJet 2420...